Το Τμήμα AHEPA Hj-27 “KASSANDROS” πραγματοποίησε κατάθεση στεφάνου τιμόντας την επέτειο του “ΟΧΙ”.