Το Τμήμα Χολαργού HJ-10 “Pericles” ολοκλήρωσε δωρεά του στις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις. Η πρωτοβουλία του Τμήματος προτάθηκε από το Προεδρείο και συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη λόγω των εκτάκτων γεγονότων στον Έβρο για την ενίσχυση του κλίματος εθελοντισμού και αλληλοβοήθειας της οργάνωσης και των μελών του Τμήματος μας. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκαν με τη μορφή του επειγόντως και διατέθηκαν 175 μονάδες προστατευτικών ολόσωμων φορμών, ειδικών προδιαγραφών για τη προστασία του προσωπικού των δυνάμεων ασφαλείας έναντι του COVID-19. Η δωρεά του Τμήματος ολοκληρώθηκε κατόπιν αλληλογραφίας του Προέδρου του Τμήματος μας HJ-10, Βάρδη Γωνιωτάκη-Κορδερά με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα με τον επικεφαλής αξιωματικό κατά τη διάρκεια της οποίας κοινοποιήθηκε η επιτακτική ανάγκη για συγκεκριμένο εξοπλισμό λόγω της έκτακτης κατάστασης. Το Τμήμα HJ-10 του Χολαργού πάντα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου για τη κάλυψη αναγκών όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη και σε συνεργασία του AHEPA Hellas / District 25. Το Τμήμα μας θα συνεχιστεί με τις δράσεις του σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της AHEPA.