Αντιπροσωπεία από το Τμήμα AHEPA Hj-9 “Themistocles“ προσέφερε στην Θεραπευτική κλινική ΕΚΠΑ, Νοσ. Αλεξάνδρα, για τις ανάγκες της μελέτης τους, δύο (2) SARS-CoV-2 Surrogate Virus Neutralization Test Kits για την αντιμετώπιση του COVID-19 αξίας 3.100 ευρώ.