Τον Δεκέμβριο όπως κάθε χρόνο το Τμήμα Hj-1 δώρησε στο γηροκομείο  ‘Μέριμνα’  τρόφιμα και υγειονομικό εξοπλισμό. Η δωρεά ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια (Δεκέμβριο και Ιανουάριο) με πράγματα συνολικής αξίας σχεδόν € 1.000.