Ο Γραμματέας του Τμήματος AHEPA Hj-9 “Themistocles” Γιώργος Τζανετής, με τον Διευθντή Αθλητισμού του Τμήματος,  Δημήτρη Βασσιλείου και το Διευθυντή του Τομέα Επιχειρηματικότητας Γιώργο Βέρμπη παρέδωσαν στον Σύλλογο Ηπειρωτών Νέας Μάκρης τρόφιμα και 100 κιλά πορτοκάλια για τις ανάγκες των μελών του.