Στρατηγική Συνεργασία του Τμήματος AHEPA HJ-9 “THEMISTOKLES” με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του SUNDERLAND.
Επιτεύχθηκε συμφωνία για 5 υποτροφίες σε παιδιά των AHEPA για την ακαδημαϊκή χρονιά που αρχίζει τον Οκτώβριο 2020 .
Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Ευρώπης για το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Sunderland (University of Sunderland) κ. Κώστα Δημητριάδη που είναι μέλος του Τμήματος Πειραιά Hj-9 για την προσφορά του αυτή .