Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Τμήματος ΑHEPA HJ-13 Βόλου επισκέφτηκαν την 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών  και την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης στην 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών ο κ. Τσόπελας αναφέρθηκε στις δράσεις του τμήματος ΑHEPA HJ-13 Βόλου αλλά και στην άριστη συνεργασία που έχει η AHEPA με το στρατό.

Ο Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Κορδούλης ενημερώθηκε εκτενώς για τις κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές δράσεις της AHEPA παγκοσμίως, πανελληνίως και τοπικά στην Μαγνησία.

Ο Ταξίαρχος συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του τμήματος AHEPA HJ-13 Βόλου για τις δράσεις τους και τους πρότεινε τρόπους συνεργασίας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης στην 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών ο κ. Τσόπελας αναφέρθηκε στις δράσεις του τμήματος ΑHEPA HJ-13 Βόλου αλλά και στην άριστη συνεργασία που έχει η AHEPA με το στρατό.

Ο Διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας κ. Βασίλης Καραϊσκος ενημερώθηκε εκτενώς για τις κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές δράσεις της AHEPA παγκοσμίως, πανελληνίως και τοπικά στην Μαγνησία.

Ο Διοικητής συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του τμήματος AHEPA HJ-13 Βόλου για τις δράσεις τους και τους πρότεινε τρόπους συνεργασίας. Δεσμεύτηκε πως θα στηρίξει κάθε προσπάθεια της AHEPA για το καλό της τοπικής κοινωνίας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας ο κ. Τσόπελας αναφέρθηκε στις δράσεις του τμήματος ΑHEPA HJ-13 Βόλου αλλά και στην άριστη συνεργασία που έχει η AHEPA με τα σώματα ασφαλείας.

Τέλος ο κ. Τσόπελας εκφράζοντας το σύνολο των μελών του Τμήματος AHEPA HJ-13 Βόλου, επεσήμανε ότι υπάρχει δυνατότητα ευρείας συνεργασίας με την 32η Ταξιαρχία αλλά και με την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, σε θέματα που αφορούν στην κοινωνία και στην ασφάλεια.

Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη των συμπολιτών μας στις δυσκολίες των καιρών μας. Το κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό μας έργο θα συνεχιστεί και στο προσεχές μέλλον.