Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος AHEPA HJ – 17 Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης, με την είδηση της εκδημίας του (μέχρι το 2017) μέλους του Τμήματος, αείμνηστου

Δημητρίου Ντιναπόγια

εκδίδει το παρόν Συλλυπητήριο Ψήφισμα και σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος, το Τμήμα θα καταθέσει εις μνήμην του, αντί στεφάνου επί της σορού του, το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, υπέρ των φιλανθρωπικών σκοπών του Παιδικού Χωριού S.O.S. Βάρης.

Στους οικείους του αείμνηστου Δημήτριου, ευχόμεθα ολοψύχως την εξ Ύψους παρηγορίαν και δια τον μεταστάντα αδελφό μας, να έχει γαίαν ελαφράν.

Ψήφισμα