Απρίλιος 2018: Μέσα στη Μ. Εβδομάδα επισκεφθήκαμε το γηροκομείο στο Μοσχάτο για να προσφέρουμε λίγη χαρά στους θαμώνες.

——————————————————-

Φεβρουάριος 2018: Προσφέραμε στο “Χαμόγελο του Παιδιού” στο σπίτι του Μοσχάτου ένα τόνο πετρέλαιο.

Επιστολή