ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης καί οἱ ἐν τῇ Πόλει ἐνδημοῦντες Σεβ. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μετά βαθυτάτης λύπης ἀγγέλλουσι τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΚΥΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ

Ἡ Ἐξόδιος αὐτοῦ Ἀκολουθία ψαλήσεται ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, 31ῃ Μαρτίου 2018, καί περί ὥραν 12.00 μεσημβρινήν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 28ῃ Μαρτίου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Τμήματος AHEPA HJ – 17 Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, επί τω θλιβερώ αγγέλματι, της εις Κύριον εκδημίας του προσφιλούς μας, μακαριστού Μητροπολίτου Πριγκιποννήσων κυρού Ιακώβου
εκδίδει το παρόν Τιμητικόν Ψήφισμα και γνωρίζει: ότι εις την Εξόδιον Ακολουθίαν και εις την Ταφήν του διακεκριμένου Ιεράρχου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Τμήμα μας θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Ριζόπουλος, ενώ αντί στεφάνου επί της σωρού Του, το Τμήμα μας, θα καταθέσει εις μνήμην Του, το χρηματικόν ποσόν των Διακοσίων (200) Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως.

Στους οικείους του μακαριστού Μητροπολίτου και εις τον Ιερόν Κλήρον, της Θεοσώστου Επαρχίας των Πριγκιποννήσων, ευχόμεθα ολοψύχως την εξ’ Ύψους παρηγορίαν και δια τον μεταστάνταν γαίαν ελαφράν.

Δείτε εδώ το ψήφισμα