Η κεντρική Διοίκηση δημιούργησε ένα νέο προωθητικό βίντεο της AHEPA για τα μέλη μας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση νέων μελών.

Παρακαλώ οδηγηθείτε στο video με τον πιο κάτω σύνδεσμο: