Το Τμήμα Αθηνών της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ (AHEPA HELLAS Athens Chapter HJ-01) προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με το Πρόγραμμα Ατλαντίς  (Atlantis project) που εδρεύει στην Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. Στόχος της συνεργασίας η αποστολή προ-Ιατρικών φοιτητών (pre-med) σε Ελληνικά Νοσοκομεία για παρακολούθηση νοσοκομειακών/ιατρικών δραστηριοτήτων Η δράση του προγράμματος Ατλαντίς στην Ελλάδα ξεκίνησε πιλοτικά το καλοκαίρι & το χειμώνα του 2016 αποστέλλοντας συνολικά 70 φοιτητές στο Γενικό Νοσοκομείο  Ο Ευαγγελισμός, ΙΑΣΩ General & Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Σωτηρία.

Η συνεργασία με τα Ελληνικά νοσοκομεία διευρύνθηκε ώστε από το 2017 δημιουργήθηκαν θέσεις, για την αποστολή φοιτητών, σε 20 δημόσια & ιδιωτικά νοσοκομεία στην Αθήνα & στην περιφέρεια.

Οι περίοδοι αποστολής των φοιτητών είναι:

Δεκέμβριος – Ιανουάριος (1 μήνας – Χειμερινό πρόγραμμα)

Μάρτιος (2 εβδομάδες – Ανοιξιάτικο πρόγραμμα)

Μάιος – Αύγουστος (3 μήνες – Καλοκαιρινό πρόγραμμα)

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ουσιαστικών διασυνδέσεων μεταξύ Αμερικανών επαγγελματιών του κλάδου υγείας και των νοσοκομείων που  συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το δίκτυο το οποίο δημιουργήσαμε, αυξάνετε διαρκώς και στοχεύει στην ανταλλαγή ιατρικών γνώσεων και φροντίδας ασθενών.

Το πρόγραμμα συνεργάζεται με δεκάδες νοσοκομεία σε 9 χώρες παγκοσμίως όπως η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Εσθονία, Ουρουγουάη και Ισημερινός.

 Τα οφέλη από την συνεργασία αυτή είναι:

Εκπαιδευτικά & Αναπτυξιακά Κονδύλια
Για τα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία, το πρόγραμμα δίνει πρόσβαση σε κονδύλια για την συμμέτοχη των συνεργαζομένων Ιατρών σε εκπαιδευτικά σεμινάρια & συνέδρια στο εξωτερικό αλλά και στα τμήματα για την ενίσχυση της έρευνας.

Δημιουργία Διεθνών Σχέσεων
Τα συνεργαζόμενα τμήματα & το προσωπικό από το κάθε νοσοκομείου θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το παγκόσμιο δίκτυο του προγράμματος για συνεργασία αλλά και μέσω των διαθέσιμων κονδυλίων, για επίσκεψη σε αυτά. Τα δε νοσοκομεία θα ωφεληθούν από την διεθνή προβολή τους από το πρόγραμμα.

Ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας & Κοινωνίας
Η ευρύτερη περιοχή ωφελείτε από τις δευτερεύουσες δραστηριότητες του προγράμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία θέσεων εργασίας, άμεσες επενδύσεις και δαπάνες στέγασης, μεταφοράς, γευμάτων αλλά και άλλες πτυχές του προγράμματος όπως η αύξηση της προβολής της περιοχής για μελλοντικό τουρισμό ή επαγγελματικές επισκέψεις από τους φοιτητές ή συστημένους ταξιδιώτες. Ως μέρος του προγράμματος, οι φοιτητές επισκέπτονται σημαντικά μνημεία της Ελληνικής ιστορίας αλλά και περιοχές φυσικού κάλους με σκοπό να γνωρίσουν τον πολιτισμό, ιστορία και την φιλοσοφία ζωής.  Επιπλέον, οι φοιτητές συμβάλλουν μέσω εθελοντικών δράσεων ή προσφέροντας μαθήματα Αγγλικών στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Το τμήμα μας πιστό στις αξίες της AHEPA με την συνεργασία του με το Atlantis project συμβάλει στην ανάπτυξη στις δύσκολες μέρες που περνά η χώρα μας, και μέσω αυτού προάγει τις αξίες του Ελληνισμού της εκπαίδευσης ,της φιλανθρωπίας, και της κοινωνικής  ευθύνης.