Όπως και την περασμένη χρονιά  εξασφαλίσαμε υποτροφίες από την Ιόνιο Σχολή που έχει έδρα τη Φιλοθέη Αττικής και εγκαταστάσεις στη Φιλοθέη και στο Μαρούσι.

Οι υποτροφίες αυτές αφορούν το πρόγραμμα  International Baccalaureate της Σχολής που αφορά Β και Γ Λυκείου, όπως και για τις κανονικές τάξεις Γυμνασίου-Λυκείου.

Με βάση την επίδοση στα τεστ θα κριθούν οι υποψήφιοι για το ύψος της υποτροφίας που θα λάβουν. Οι Υποτροφίες είναι:

  1. Μία για κάθε τάξη στο 100% των διδάκτρων και δύο για κάθε τάξη στο 75% των διδάκτρων εφόσον ο υποψήφιος έχει την επίδοση που απαιτείται στα τεστ και που δεν έχει  σχέση με τις επιδόσεις στο σχολείο. Τα τεστ είναι σχετικά απλά, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία , έχουν στόχο την διακρίβωση γενικά των γνώσεων του υποψηφίου και εάν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Σχολής.
  2. Όλοι οι υπόλοιποι επιτυχόντες θα λάβουν ως υποτροφία το 50 % των διδάκτρων

Τα κριτήρια επιλογής όσον αφορά την AHEPA είναι:

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ενεργό μέλος (active member) τμήματος της ΑΗΕΡΑ HELLAS, η τμήματος  των Daughters of Penelope,  Sons of Pericles, Maids of Athena, ή ένας εκ των πατέρας – μητέρα – παππούς – γιαγιά, είναι ενεργό μέλος σε Τμήμα της Οικογένειας AHEPA HELLAS για ένα τουλάχιστον έτος και οικονομικά ενήμερο για το τρέχον έτος.

Όσον αφορά τα τεστ  επιλογής της Ιονίου Σχολής:

  • Για την επιλογή των υποτρόφων για το έτος 2017 θα οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στην Ελληνική γλώσσα, Αγγλική γλώσσα (για τους υποψηφίους του International Bacalaureat), Μαθηματικά και θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη.
  • Το τεστ των μαθηματικών θα είναι στην αγγλική γλώσσα για τους υποψηφίους του International Bacalaureat.
  • Για την αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη του αντίστοιχου διπλώματος.

Η πραγματοποίηση του τεστ θα γίνει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από τον υποψήφιο και την διοίκηση της Ιονίου Σχολής.

Η  προσωπική  συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά το γραπτό test, ή και την ίδια ημέρα, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να απευθύνονται  απευθείας στην Ιόνιο Σχολή.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν στον γραμματέα της Περιφέρειας με email στη διεύθυνση: secretary@ahepahellas.org και κοινοποίηση στο Κυβερνήτη: governor@ahepahellas.org.

Κ.ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ

Γραμματέας

ΑΗΕΡΑ Ελλάς Περιφέρεια 25