Το AHEPA HELLAS τμήμα HJ-04 Solon, Halandri συμμετείχε στην εορτή Σέδερ του Πέσαχ, στις 11 Απριλίου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.

AHEPA HELLAS chapter HJ-04 Solon, Halandri participated in the feast of Seder of Pesach, on 11 April 2017, at the Spiritual Center of the Jewish community of Athens.

IMG_2012