Η AHEPA, η μεγαλύτερη Ελληνική οργάνωση αφιερωμένη στην φιλανθρωπία και την εκπαίδευση, σε συνεργασία με το ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, σκοπεύει να δημιουργήσει την Πρώτη Σύγχρονη Ιατρική Βιβλιοθήκη σε Ελληνικό νοσοκομείο. Στόχος της Ιατρικής Βιβλιοθήκης AHEPA είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου τελευταίας τεχνολογίας στον ιατρικό κλάδο. Με την ίδρυση της βιβλιοθήκης οι υπηρετούντες στον κλάδο υγείας εν Ελλάδι (ιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, επαγγελματίες υγείας, φοιτητές) θα έχουν πρόσβαση στα τεκταινόμενα (θεραπευτικά πρωτόκολλα, ερευνητικά προγράμματα κ.α.) σε πρωτοποριακά νοσηλευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα προηγμένων κρατών.

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη AHEPA θα λειτουργήσει ως ένας κόμβος για την ανταλλαγή πληροφόρησης με σκοπό τη καλύτερη και πληρέστερη προσφορά υπηρεσιών υγείας, θα προσφέρει σημαντική υποστήριξη στην ιατρική έρευνα, την ανταλλαγή γνώσεων, την προώθηση της ιατρικής επιστήμης και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενειών, θα προάγει τη διαδικτυακή μάθηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αλληλεπίδραση των μελών της. Ο επισκέπτης της βιβλιοθήκης θα έχει πρόσβαση σε πλούτο πληροφοριών με καινοτόμα μέσα και θα μπορεί να αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες μέσω μελέτης, συμβουλών, εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδρίων.

Ζητάμε τη συνεισφορά σας για:

  1. Την υποστήριξη της συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης των υπηρετούντων στον κλάδο της υγείας για την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενειών
  2. Την ενίσχυση της ιατρικής κοινότητας και την καλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας μέσω της προώθησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού δικτύου
  3. Την προώθηση παγκοσμίως της ιατρικής έρευνας στον Ελλαδικό χώρο και την πρόσβαση των ερευνητών σε απέραντη πηγή γνώσεων
  4. Την δημιουργία κατάλληλου χώρου για συνάντηση, μελέτη, επιμόρφωση μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδρίων

Παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε διαδικτυακή δωρεά. Όσοι προσφέρουν πάνω από 1000 Ευρώ θα συμπεριληφθεί το όνομά τους σε ειδική επιγραφή στην είσοδο της βιβλιοθήκης.

10.000 Ευρώ και άνω: Μέγας Ευεργέτης. Ειδική αναφορά μέσα στην βιβλιοθήκη, διαφήμιση στην ιστοσελίδα, στο μηνιαίο ενημερωτικό του Τμήματος Αθηνών και αναφορά στη σχετική αλληλογραφία

5.000 Ευρώ: Πλατινένιος Χορηγός. Διαφήμιση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αθηνών και Πρόεδρος DOP αναφορά στις σχετικές αλληλογραφίες

3.000 Ευρώ: Χρυσός Χορηγός. Αναφορά στην λίστα των δωρητών στις σχετικές αλληλογραφίες

2.000 Ευρώ: Αργυρός Χορηγός. Αναφορά στην λίστα με τους δωρητές

1.000 Ευρώ: Χάλκινος Χορηγός. Αναφορά στην λίστα με τους δωρητές

100-999 Ευρώ: Ευχαριστήριος Έπαινος Λογαριασμός Βιβλιοθήκης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: http://www.ahepa.gr/am

Λογαριασμός Βιβλιοθήκης
Για Δωρεές σε Ευρώ
Αρ. Λογ: 768 00 2330 000032
IBAN: GR66 0140 7680 7680 0233 0000 032
SWIFT/BIC: CRBAGRAA