Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στο ΚΥΒΕ του Δήμου Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου.
Ο θεσμός των κοινωνικών φροντιστηρίων ξεκίνησε το 1985 απο την Μητρόπολη Περιστερίου και σήμερα με την συνεργασία της Μητρόπολης, του Δήμου και ενός μεγάλου αριθμού εθελοντών Καθηγητών εχει εξελιχθεί υποστηρίζοντας ένα μεγάλο αριθμό μαθητών αλλά και ανέργων ενηλίκων. Την κοινωνική προσφορά των εθελοντών καθηγητών και το θεσμικό πλαίσιο που λειτουργούν εχει τιμήσει και η ΑΗΕΡΑ.
Οπως ανέφερε ο συντονιστής των κοινωνικών φροντιστηρίων Γιώργος Βαθιώτης,η εκδήλωση αυτή ηταν αφιερωμένη στον εθελοντή Καθηγητή.
Στην εκδήλωση παρέστη και αντιπροσώπευσε την ΑHEPA Ελλάδος Περιφέρεια 25 μαζί με αλλα μέλη, ο Γραμματέας Κοζυράκης Κωνσταντίνος ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό ανέφερε οτι ο εθελοντισμός είναι στην καρδιά και την ψυχή της ΑΗΕΡΑ.