Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Auditorium τoυ HAU την Δευτέρα  18 Ιανουαρίου στις 6.30 μμ.  H διάρκεια της εκδήλωσης είναι 2 ώρες. Θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις από το κοινό.

Τίτλος: GREEK AND US TAXES FOR EXPATRIATES

Παρουσιαστής / Εvent Co-ordinator:

Christos Malaspinas, Journalist

Ομιλητές:

Angelos Kostopoulos and staff of Nakou & Associates Law Firm
Α representative from the Greek Ministry of Finance has been invited

Sponsors:

  • Hellenic American Union
  • AHEPA Chapter HJ-10
  • AHEPA Chapter HJ-04
  • The PanhellenicPost

Free admission