Αδελφοί μου,
Ως Διευθυντής Ελληνισμού του Chapter No. HJ – 1 District 25, αναλογιζόμενος τις δύσκολες στιγμές που η Πατρίδα μας περνάει, θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις παρακάτω σκέψεις:

‘’Κάνε πατέρα σου τον πλησίον σου
έλα σε επικοινωνία με τους μεγαλύτερους και αρρώστους,
θέλουν απλά να σε ακούσουν,
θέλουν απλώς να αισθανθούν ότι είσαι δίπλα,
ότι δεν έχουν ξεχαστεί …
Εμείς οι απανταχού Έλληνες AHEPA και όλοι οι αδελφοί AHEPA,
πρέπει να ξαναχτίσουμε μία Ελλάδα,
πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι,
έτσι ώστε να μην μείνει κανένας πίσω …
Αμήν’’

Υπάρχουν στιγμές σκληρής δοκιμασίας, της φιλίας, της αλληλεγγύης, της αδελφοσύνης. Τέτοιες στιγμές περνάμε τώρα, ας είμαστε μαζί δίνοντας το χέρι σε όποιον το χρειαστεί, ακόμα και αν δεν το ζητήσει …

Με τους αδελφικούς χαιρετισμούς,
Γεώργιος Α. Πάτρος
Διευθυντής Ελληνισμού
Chapter No. HJ – 1 District 25


My Brothers,

As Director of Hellenism Chapter No. HJ – 1 District 25, reflecting on the difficult times that our country is going through, I wish to share with you the following thoughts:

”See your neighbor as your father,
communicate with the elderly and sick,
they only wish to hear you,
they only wish to feel that you are right beside them,
that they are not forgotten …
We AHEPA Greeks all around the globe and all our AHEPA brothers
must rebuild a new Greece,
we must be united
so that none stays behind …
Amen ”

There are times that put friendship and solidarity through trying tests. These are the times we currently live in so let us go through them together by extending our hand to anyone in need, even if they did not ask us to.

With brotherly regards,
George A. Patros
Director of Hellenism
Chapter No. HJ – 1 District 25