Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 στο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα, παρουσία του Ύπατου Προέδρου αδ. P. Frangos, του Κυβερνήτη αδ. Γ. Πλοκαμάκη, του Ύπατου Κυβερνήτη αδ. Ν. Παπαδόπουλου, μελών του Supreme Lodge, μελών του District Lodge, PDGs, Προέδρων και Αξιωματούχων Τμημάτων ΑΗΕΡΑ, της Grand President Daughters of Penelope αδ. Α. Grossomanides, Προέδρων και Αξιωματούχων Τμημάτων D.O.P. και πλήθους άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων.