Δείτε εδώ το σχετικό δημοσίευμα για την παράδοση του υγειονομικού υλικού.