Το workshop στη Κωνσταντινούπολη τη 1η Δεκεμβρίου που θα γίνει στο ξενοδοχείο Ritz Carlton (Luxury Hotels Istanbul – 5 Star Hotels in Istanbul | The Ritz-Carlton)  από 10:00 μέχρι 16:00.

Θα είναι εκεί μέλη του Ύπατου Συμβουλίου και αδελοί από τα τμήματα της Ευρώπης σε μια άμεση συζήτηση μαζί τους για την αδελφότητα και το ρόλο της ΑΗΕΡΑ σε Εθνικά και άλλα θέματα. Καθένας αδελφός θα μπορεί ελεύθερα να πάρει το λόγο.